Typy chłodziarko-zamrażarek

Wśród urządzeń chłodzących do zabudowy wyróżniamy następujące typy:
 –chłodziarki
– chłodziarko-zamrażarki
– zamrażarki
– chłodziarki do wina.
Każdy model charakteryzuje się określonymi cechami oraz funkcjami. Dotyczy to zarówno usytuowania jego poszczególnych komór, zagospodarowania wnętrza, jak i warunków instalacji. Można też usystematyzować urządzenia według serii, które pozwalają wybrać modele o wspólnej stylistyce.

 

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
To najpopularniejsza grupa, której większość stanowią modele o wys. 180 cm, z podziałem na komorę chłodzącą i duży zamrażalnik, usytuowany u dołu urządzenia. Każda z części ma osobne drzwi i oferuje dużo przydatnych funkcji. W modelach niższych zamrażarka z osobnymi drzwiami znajduje się u góry, tak samo jak w najmniejszych – jednodrzwiowych. Niższe modele można zabudować wyżej, na poziomie sprzyjającym łatwemu dostępowi do wnętrza. Należy jednak pamiętać o usytuowaniu górnych półek niewiele powyżej linii oczu – dla wygodnego i łatwego sięgania po produkty.

W chłodziarko-zamrażarkach z linii co­ol­Con­cept z rozwiązaniem Hi­gh­bo­ard wszyst­kie ele­men­ty tech­ni­ki chłod­ni­czej zo­sta­ły prze­nie­sio­ne do pod­sta­wy urzą­dze­nia. Te­raz wlot i wy­lot po­wie­trza znaj­du­ją się w co­ko­le o­bu­do­wy (o wy­s. min. 10 cm), dzię­ki czemu nie trze­ba już re­zer­wo­wać prze­strze­ni na wen­ty­la­cję nad chło­dziar­ką. Ścianki urządzeń chłodniczych do zabudowy mają zapewnioną doskonałą izolację, dlatego nie ma żadnych przeciwwskazań do ich instalacji obok piekarnika. Przygotowując wnękę na sprzęt chłodniczy należy posłużyć się wskazówkami dostępnymi w instrukcji, ewentualnie na naszych stronach internetowych.

 

SIDE-BY-SIDE
Coraz chętniej kupowane modele Side-by-Side to propozycja wyjątkowo pojemna i komfortowa w eksploatacji. Są dwudrzwiowe i podzielone w pionie na komorę chłodzącą i mrożącą, często z dostępnym z zewnątrz dystrybutorem lodu. Side-by-Side można potraktować jako urządzenia wolno stojące, można też zainstalować je w ciągu zabudowy. Sprzęt ten wymaga odpowiedniej wentylacji, dlatego przy zabudowie należy pamiętać o zapewnieniu cyrkulacji powietrza. Szczegóły zabudowy z określeniem odstępów we wnęce dostępne są wraz z urządzeniem w instrukcji montażu.

 

ZAMRAŻARKI i CHŁODZIARKI
Występują w każdym przedziale wysokości, łącznie z najmniejszymi modelami do zabudowy podblatowej. Oferują zaawansowane systemy i funkcje, dbające zarówno o produkty, jak i wygodę użytkownika.

 

CHŁODZIARKI DO WINA

Wy­so­ko­ga­tun­ko­we wi­na zy­sku­ją do­dat­ko­wo na sma­ku przy wła­ści­wym prze­cho­wy­wa­niu. Przeszklone chło­dziar­ki do wina sta­no­wią od­po­wied­nią opra­wę dla cen­nej za­war­to­ści, a  świetnie zorganizowane wnę­trze tro­skli­wie chro­ni eks­klu­zyw­ne za­pa­sy, utrzymując pożądaną temperaturę i wilgotność, kontrolowaną przez termometry i wskaźniki. Chłodziarki mają aktywny filtr węglowy, który reguluje dopływ świeżego powietrza i pochłania niepożądane zapachy, a dzięki przyciemnionej szybie wino nie jest narażone na działanie światła. Wiodące modele mają dwie komory z niezależnymi temperaturami: chłodniejsza jest przeznaczona do wina białego, cieplejsza – do czerwonego.

 

COOL MODUL

Jeśli jesteś indywidualistą i nie satysfakcjonują Cię dostępne na rynku modele
chłodziarko-zamrażarek – proponujemy skorzystać z niekonwencjonalnego systemu do zabudowy coolModul. Ta spójna stylistycznie seria ośmiu modułów pozwala zrealizować niepowtarzalną, dokładnie odpowiadającą Twoim wymaganiom zabudowę. Możesz oddzielić zamrażarkę od chłodziarki, stworzyć własną kombinację mrożąco‑chłodzącą, z dodatkiem np. chłodziarki do wina. Różne szerokości i mnogość wariantów funkcjonalnych pozwalają uzyskać pełną satysfakcję.

Zapisz się do naszego
Newslettera i badź
zawsze na bieżąco!