Płyta grzejna

Płyta ceramiczna

Płyty elektryczne charakteryzują się całkowicie gładką powierzchnią z wyznaczonymi strefami pól grzewczych lub bez – z grzaniem pełnopowierzchniowym.

Wielkość płyty grzejnej

Płyty grzewcze zasadniczo przystosowane są do wbudowania w powierzchnię typowego blatu kuchennego, najczęściej stosowanym wymiarem jest 520 mm.

Funkcje płyt grzejnych

Zarówno płyty gazowe, jak i elektryczne oferują szereg funkcji, służących komfortowi i bezpieczeństwu użytkowania.

Płyta gazowa

Wy­so­ko­efek­tyw­ne, nowoczesne pły­ty ga­zo­we gwarantują absolutnie bez­piecz­ne­ ko­rzy­sta­nie z ognia w kuch­ni.

Zapisz się do naszego
Newslettera i badź
zawsze na bieżąco!