Wzrost użytkownika, odległość blatu od łokcia

Zasada, aby użytkownik kuchni był w centrum uwagi została sformułowana już w 1850 roku, jako konkluzja badań amerykańskiego ministerstwa rolnictwa. Określenie związku wysokości blatu roboczego z wysokością osoby przy nim pracującej spotkało się wówczas z dużym uznaniem użytkowników kuchni, ponieważ pojawiła się realna szansa na komfort pracy.

 

Standardy Stowarzyszenia Pracowników NOWOCZESNA KUCHNIA AMK

Pierwsze badanie na zlecenie AMK przeprowadzono w 1991 roku przez Uniwersytet Techniczny w Darmstadt. Kontynuowano je w 2011 r. w celu weryfikacji, uaktualnienia oraz uzupełnienia poprzednich wyników. Jak wykazała weryfikacja – wiele z poprzednich założeń jest wciąż aktualnych, aczkolwiek zmiany dokonały się w budowie i proporcjach ciała ludzkiego.

Właściwa wysokość robocza została ustalona na podstawie badań, do których wykorzystano nowoczesnego cyfrowego modelu człowieka w technice 3D, który posiada dostęp do najbardziej aktualnych baz danych oraz umożliwia wykonanie szacunkowych pomiarów aż do roku 2034.

WYSOKOŚĆ OPTYMALNA

Wysokość robocza (wysokość blatu) od 10 do 15 cm poniżej wysokości łokcia.

 

Dla każdego człowieka istnieje indywidualna idealna wysokość robocza, umożliwiająca pracę oszczędzającą kręgosłup. Według zaleceń specjalistów ds. ergonomii pracy Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt znajduje się ona między 10 a 15 cm poniżej wysokości łokcia. Uzyskanie takiej wysokości jest jak najbardziej do zrealizowania w ramach produkcji mebli kuchennych.

Instytut IAD rozszerzył powyższą wartość idealną o tolerancję do 10 cm w górę oraz 5 cm w dół. Taka wysokość oceniana jest jako „bardzo zalecana” w przypadku, gdy należy ustalić wysokość roboczą wspólną dla kilu osób. Postawa ciała, jaką uzyskujemy w tej strefie tolerancji odbiega jedynie nieznacznie od optimum.

Zapisz się do naszego
Newslettera i badź
zawsze na bieżąco!