Szkodliwość oświetlenia dla wzroku

Projektując oświetlenie należy zastanowić się jakie parametry światła będą potrzebne do stworzenia danych warunków oświetleniowych dla konkretnego zastosowania. Następnie należy wybrać taki typ oświetlenia (źródło światła), które są w stanie takie parametry światła zapewnić.

Oświetlenie miejsca pracy ma duży wpływ na jej prawidłowe wykonywanie. Niewłaściwy stan oświetlenie może powodować:

  • szybsze zmęczenie
  • bóle głowy
  • łzawienie i zaczerwienienie powiek i spojówek
  • zmniejszenie zdolności akomodacji soczewki oka
  • zmniejszenie ostrości widzenie, wrażliwości na kontrasty i szybkości spostrzegania
  • pogorszenie samopoczucia
  • zwiększenie wypadkowości, obniżenie wydajności pracy

 

Lampy LED niskiej jakości mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Specjaliści, którzy opracowali raport „Nie wszystko złoto, co się świeci” ostrzegają: specyfikacja lamp LED słabej jakości opisana na opakowaniu często drastycznie różni się od rzeczywistej. A to może mieć negatywny wpływ na wzrok. Olśnienie objawia się uczuciem irytacji, niewygody lub bólu. Spowodowane jest występowaniem wysokiej wartości jaskrawości (luminancji) lub nierównomiernego jej rozkładu w polu widzenia. Powodem może być bezpośrednia obserwacja źródeł światła lub obserwacja odbić źródeł światła od powierzchni odbijających w sposób kierunkowy. Uniknięcie lub ograniczenie olśnienia następuje poprzez obniżenie luminancji źródeł światła, zmniejszenie powierzchni świecącej źródeł światła, zwiększenie luminancji tła, na którym znajduje się źródło światła. Biorąc pod uwagę ustalone normy, istotnym wydaje się wybór tylko odpowiednio oznakowanych i przebadanych systemów diodowych z jak najmniejszą ilością niebezpiecznego dla siatkówki oka światła niebieskiego. Zagrożenia wynikające z narażenia na działanie światła niebieskiego – czyli fal krótkich emitowanych w znacznych ilościach przez lampy LED – na fotoreceptory w nabłonku barwnikowym siatkówki.

Źródła światła LED zyskują coraz większą popularność ze względu na swe niewątpliwe zalety: ograniczenie zużycia energii, większą trwałość oraz możliwość wykorzystania w ciekawych aranżacjach wnętrz. Niestety dobra marka LED psuta jest przez producentów produktów słabej jakości, które znacząco odbiegają od przyjętych standardów. W celu zmniejszenia kosztów do ich produkcji nie stosuje się odpowiednich rozwiązań technologicznych, a wykorzystywane materiały nie zapewniają odpowiedniej jakości użytkowania. Tym samym nie markowe źródła światła działają krócej, a ich specyfikacja techniczna odbiega od podanej na opakowaniu. Oznacza to, że np. działają kilkakrotnie krócej niż zapowiadano, a strumień świetlny nie ma odpowiedniej mocy.

Tętnienie i zmiany aperiodyczne światła dające efekt stroboskopowy, czyli pozorny bezruch części wirujących maszyny oświetlanej źródłami wyładowczymi, stwarza wysokie ryzyko wypadków. Działania ograniczające lub eliminujące występowanie tego efektu sprowadzają się do (często w ledach i jarzeniówkach)

•          instalowania układów antystroboskopowych;

•          elektronicznych układów stabilizacyjno-zapłonowych.

Zapisz się do naszego
Newslettera i badź
zawsze na bieżąco!